is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de verlossing nabij is. En tijdens 't leggen van 't verband, waarbij Lodewijk deskundig helpt, geeft dr. Mast aan Maurits z'n instructies. — „Als je nu straks weer thuis bent, dan ga je maar dadelek plat ligge, hoor, zoo weinig mogelijk loope vandaag en ook de volgende dage rust houde, goed begrepe ?"

— Zeker, dokter.. .. hè, wat ruikt die jodoform sterk, kan u die niet weglate ?

— Zeur niet, u zou 'n beste chirurgien zijn, wat zeg jij, Lodewijk !

— Ik mag dus ook niet van hier naar de trem loope, dokter ?

— Ben je mal, Lodewijk zal wel 'n bakje voor je bestelle, d'r staan hier vlakbij aapjes genoeg ; 'n paar weke gelede had 'k 'n patiënt onder hande, die woonde nog bij z'n ouwelui in, maar die wou per se naar huis loope, omdat-i 't voor z'n ouwelui niet wete wou; heelemaal naar de Houtmankade, hoe-die dat gelapt heeft weet 'k niet; maar dat was ook zoo'n stuk taai-taai, die wou niet eens hebbe, dat 'k 't ongevoelig maakte.

— En heeft-i niet gegild ?

— Gegild ? geen kik gegeve, ja, dat was 'n mannetjesputter ; maar hij had 't niet zoo erg als u, dat moet 'k 'r bij zegge ; zie zoo, klee je nu maar weer aan, voorzichtig hoor; Lodewijk, ga jij je gang maar.