is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Uw rijtuig staat ook voor," waarschuwt Lodewijk, glurend door 'n kier van de neergelaten gordijn.

— Ja, dat heb 'k gehoord", antwoordt z'n meester, die nu vlug z'n snijjas uittrekt en dan weer z'n handen gaat wasschen. Lodewijk haalt alvast 't patiënten-lijstje voor den dag. — „Mevrouw Donker heeft gistereavond 'n boodschap gestuurd, of u as 't kon daar 't eerst wou kome," herinnert hij den dokter. Deze, thans weer gemetamorphoseerd tot visite-dokter in gekleede jas, staat zeer geagiteerd in z'n notitieboekje te bladeren, onderwijl lachend de opmerking makend : „ze wille allemaal graag dat je 't eerst komt en je kan toch waarachtig maar op één plaats tegelijk 't eerste kome !"

— Hebt u 't druk, dokter ?" vraagt Maurits, die weer gekleed op de bank zit.

— Of 'k 't druk heb ! Ga jij nu eve voor meneer 'n bakkie hale, Lodewijk ?

Lodewijk af. Dr. Mast zet z'n hoogen zijën op en wipt z'n manchetten om, driftig-nerveus van gebaar.

— Nou, vrind.... laat 's kijke, we hebbe vandaag Dinsdag.... kom Zaterdag maar weer bij me, dan zal 'k 'r de drade uithale.

— Loopende, dokter ?

— Ja, dat zal dan wel kunne, voorzichtig-aan; dus Zaterdag komt u hier, om één uur, afgesproke ; gegroet, blijf maar zoolang hier zitte, Lodewijk komt direkt terug.