is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dag dokter.

Maurits hoort hem buiten den koetsier 'n adres opgeven.

Daarna klapt 't portier dicht en ratelt 't rijtuig weg.

* *

*

Piet, het huisdier der familie Stam, is dien dag vervelend hitsig. En juffrouw Bet Schoof, de twaalf jaar lang in 'n huwelijkshel geleefd hebbende ziel, heeft 'n gevoelig hart voor al wat lijdt, ook voor de lijdende dierenwereld. Daarom heeft de kater vandaag haar sympathie niet, echter zonder dat dit aanleiding geeft tot het toedienen van lijfstraffen in den vorm van schoppen tegen z'n buik, gelijk haar zuster pleegt te doen als ze nijdig is. Neen, tot dusdanige tuchtigingen komt 't bij haar niet ; daar is ze te bedaard en te geduldig voor. Ze houdt alleen 'n wakend oog op Piet, zoolang hij in de kamer is. Want nu de kleintjes alle verdronken zijn — 'n akkevietje waar Bart natuurlijk voor bedankte en dat daarom door den schillenjongen is verricht — loopt de nu weer, zoolang 't duurt, guste poes, plotseling van hare moederlijke zorgen ontheven, zichzelve in den weg, wat Piet 'n spoorslag te meer schijnt om zich met haar te occupeeren. De rakker volgt haar als 'n lijfgarde op de hielen. Springt zij uit nooddruft op de tafel en van de tafel boven op de chiffonnière, dan doet hij evenzoo ; of wel, hij blijft, bij niet genoegzame elasticiteit, met opgeheven kop onderaan de kast staan te wachten, z'n moeder aldoor aanstarend, alsof