is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Tante, neem me nie kwalek, maar u weet wèl waar Piet is!

— Nee, jonge, heusch niet.... hij zal wel weer bove water komme.

— Jazzes, wat zijn jullie 'n judasse!" concludeert Bart met 'n stamp op den vloer.

— Och meneer, d'r is niks gebeurd met 'm, we hebben 'm niet eens te graze kenne krijge," komt nu eensklaps de snijdersbediende heel kalm en te goeder trouw vertroostend tusschenbeide, zonder zich nog te laten zien.

Bart staat 'n oogenblik beduusd. Die stem doet aan als 'n orakel. Dan ijlt hij de trap op. — „Oooo ! o zooooo!" lijzigt hij sarcastisch, bleek van ingehouden drift, „dat is grappig, dat is verdraaid grappig, hier snijdt men katers, jonge, jonge!"

— Och Bart," teemt z'n moeder grienerig, „blijf nou asjeblief kalm, och got, d'r is nog niks met 'm gebeurd, hij is weggeloope, toe, kom nou hier, maak nou geen sjène, Bart"....

De sigarenmaker, middenop de trap, kan zich nu niet meer beheerschen. Wit van woede bulkt hij los. — „Niks gebeurd zeg je ? Godverdomme, dat kan wel weer geloge zijn, jullie zijn serpente, godverdomme-nog-toe en al zou d'r niks gebeurd zijn....

— Och got, Bart, 't is waar, geloof me nou toch, ik lieg je niks voor," dreint z'n moeder opdringerig, geas-