is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet.... of make ze 't maar geheimzinnig, voor de negocie ? Hoe zit dat tante, u bent geen jonggehuwde.... wat voor geheime zijn dat ?

Maar hij krijgt geen antwoord. Juffrouw Schoof is ingedut. Met haar hoofdje gezonken op de borst, zit ze zwaar door den half geopenden mond te ademhalen, mager, verpieterd menschje, dat heel veel geleden en eigenlijk al lang genoeg van den levensrommel heeft.

— Och, ze slaapt," zegt Bart meewarig, ,,de stakkerd,

ze zit te droome van de geheime uit 'r echt."

* *

*

Als Zaterdagmiddag Johan F. Staader, echtgenoote en dochter gezellig keuvelend in de achtersuite om de koffietafel zitten, is er nog geen bericht van Maurits gekomen. Mevrouw Staader, de consciëntieuze regelaarster van de huishouding, wil toch wel graag weten waaraan ze zich te houden heeft.

— Komt Maurits nu morge, of niet ?" vraagt ze aan Nancy.

— Ik denk 't wel, zeker weet ik 't ook niet, maar u hoeft dat toch nü al niet te wete ? Hij zal wel schrijve vandaag.

— Ja, hij zal wèl schrijve," praat haar moeder snibbig na, „misschien schrijft-i vandaag wel niét, of krijge we pas vanavond laat bericht; als jullie morge nog naar 't concertgebouw wilt gaan, dan dee Maurits toch verstandiger