is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jullie kome, nooit, tenminste niet met de toestemming van je moeder en mij.

Ze kijkt hem 'n paar seconden in verbijstering aan, oogen vreemd lichtend, mondje half open; iets vaagangstigs vluchtigt over haar gelaat, zoodat 't even lijkt alsof ze twijfelt. Maar dan schokt ze bruusk haar schouders op, keert zich om en gaat zonder 'n woord te zeggen de kamer uit.

— Arme kind," beklaagt Henri Staader.

— Ja, dat hei je dan nog op de koop toe, zoo'n meisje trekt zich dat natuurlek dadelek aan ; dat loopt weer uit op nieuw gelamenteer in je huis," antwoordt z'n broeder.

Nancy is naar de achtersuite gegaan. Staande voor den spiegel, steekt ze geagiteerd haar hoedje vast, wipt vlug haar manteltje om en loopt dan behoedzaam naar de voordeur, die ze onhoorbaar opent en achter zich aan 'n kier laat, ten einde gedruisch van dichtslaan te vermijden. Met driftige pasjes van 'r coquette hooghak-laarsjes trippelt ze vastberaden de P. C. Houtstraat door, om aan t eind rechtsaf te slaan, den koers uit naar de woning van haar beminde.

De adjunct-controleur is 'n kwartier na 't heengaan van Johan F. Staader met draadloozen penis van z'n bezoek aan dr. Mast thuisgekomen. Lodewijk was bij de laatste medicinale bewerking, het verwijderen der draden, weer