is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook 'n 'nne.... wat zeid-i ook weer hij gebruikte

'n woord, waar 'k niets van begreep, ik vond 't alleen erg gemeen van klank bedoel 'k.... o ja, 'n deugniet, als je ook 'n deugniet bleek te zijn, dan zoud-i z'n toestemming voor ons huwelek intrekke! Wat moet 'k daar nu ingodsnaam van denke ?

Even kijkt hij haar verrast-vragend aan. Dan antwoordt hij : ,,je pa is driftig, dat weet je ; maar diè uitlating begrijp ik net zoo min als jij, net zoo min ; hij kan me 'n deugniet vinde omdat 'k 'm heb.... nou ja, late we dat woord dan ook maar gebruike.... omdat 'k 'm heb bedroge ; maar waarom hij me luitendien 'n deugniet zou noeme....

— Dat heb 'k niet beweerd, Maurits; als 't 'm bléék, zeid-i, dus daaruit maak ik op, dat-i van plan is 'n onderzoek in te stelle.

— 'n Onderzoek ? Waarnaar dan toch ? Wat stelt de goeie man zich dan w^ voor ?

— Ja, neem me nu niet kwalek, jongelief, daar heb je zelf aanleiding toe gegeve, niemand anders dan jij is zoo geheimzinnig geweest, dat is heelemaal je eige schuld.

— Dat zal ik ook niet ontkenne, maar d'r zijn dinge .... enfin, Nancy, de hemel weet wat jij je ook nog gaat inbeelde, ik wil je dan alleen dit ter geruststelling meedeele, dat 'k 'n onbeteekenende operatie heb ondergaan, die 'k liever stil had gehoude, da's alles.