is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN D. BUYS Dz. TE AMSTERDAM.

ERNST GRONINS

Romantisch Tijdbeeld door L. H. A. DRABBE.

Prijs, ingen. f 2.90 — Gebonden in prachtb. f 3.50

PERSBEOORDEELINGEN:

Ernst Gronins op de Hoogere Burgerschool; dat is een echt stuk jongensleven. In de teekening van het Hoogere Burgerschoolleven zie ik geen overdrijving; het is zoo." „De Telegraaf."

vloeiend, zelfs onderhoudend geschreven en met

levendige tafereeltjes van huiselijkheid doorsponnen aanklacht tegen de onderwijs-methode in de middelbare school: eene aanklacht, die in het algemeen zeker heel veel waars bevat en omtrent wier meerdere of mindere gegrondheid in de onderdeelen, overigens, de paedagogen en hunne slachtoffers, de scholieren, samen de vierschaar mogen spannen."

J. v. d. Oude in 't Nieuws van den Dag.

LEVENSLOL

Roman van L. H. A. DRABBE.

Prijs, ingen. f2.90, in prachtb. f3.50

PERSBEOORDEELINGEN:

Deze Levenslol is geschreven door een medewerker van den Jongen Gids, den heer Drabbe. Onwillekeurig heb ik bij de lezing aan de Kamertjeszonde van Koos H?bbema (alias Herm. Heyermans) gedacht, en wel speciaal omdat ik in dit boek verscheidene trekken van vergelijking met vorig werk heb kunnen maken. Levenslol

munt namelijk door pittigen, zwierigen stijl uit Levenslol is

doorleefd en de schrijver heeft getuigenis afgelegd dat hij hart voor zijn arbeid heeft. Tijdschrift van het Willems-Fonds.

Drabbe's evocatie-vermogen is zeer sterk ontwikkeld; personen en omgevingen weet hij met enkele zinnen, zelfs met enkele woorden, duidelijk voor de verbeelding op te roepen en te doen leven; het zijn tastbare en zichtbare menschen, die hij teekent. Men kan zóó in de realiteit pakken. Ook in den dialoog toont hij een meesterschap te bezitten; hij verstaat niet alleen de kunst om een natuurlijken toon in de gesprekken te leggen en te houden, maar hij weet eveneens ieder zijner personen met de hun eigen zegg'ngswijze» de woordkeus en den zinsbouw in een dialoog te doen deelnemen. Frans Netscher.