is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwing eener wereld van gebeurtenissen, waarin wij zeiven niet betrokken zijn, maar waarvan wij juist daardoor ongestoord kunnen genieten. Doordat bij het kunstgenot onze persoonlijke belangen en hartstochten tot zwijgen komen, onttrekt dit ons voor een oogenblik aan ons eigen ik, en gevoelen wij ons juist daardoor in een vrijer en verhevener stemming, als opgevoerd tot een supraindividueel standpunt.

Vooral bij het tooneelspel is dat alles duidelijk waar te nemen. De toeschouwers voelen zich hier verplaatst in een reeks van toestanden en voorvallen, die zij in gedachten bijwonen zonder er persoonlijk aan deel te nemen. Daardoor wordt aan zekere geestelijke behoeften voldaan, en worden zekere emoties gewekt, die het werkelijke leven niet vermag te bieden. De burgerman verlustigt zich in de aanschouwing van ridders en vorsten, van cdclc jonkvrouwen en heldhaftige krijgsbedrijven; de rijke in die eener wereld van armen en behoeftigen; de streng-zedelijk levende in die van verdachte liefdesavonturen en dubbelzinnige aardigheden. Daarbij behoeven de gewekte aandoeningen geenszins uitsluitend een vroolijk karakter te dragen: ook o n 1 u s l-gevoelens van vrees en haat, toorn en medelijden, vinden in de denkbeeldige wereld der kunst een gereede gelegenheid zich vrijelijk te uiten en ook die zijden