is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofddoel der kunst ligt niet in een bedriegelijk zinsbedrog; anders toch moesten wassebeelden, opgezette dieren, panorama's enz., als het meest met de werkelijkheid overeenkomend, voor de hoogste kunst gelden en het hoogste kunstgenot verschaffen. Maar in plaats daarvan vinden wij veelal van toepassing het maxime van La Rochefoucauld: «L'imitation est toujours malheureuse, et tout ce qui est contrefait déplaït, avec les mêmes choses qui charment lorsqu'elles sont naturelles.» Restond de kunst voornamelijk in een groote vaardigheid van nabootsing, hoe ware het dan te verklaren dat tijdperken, die uitmunten in hoog ontwikkelde techniek, toch zeer arm kunnen zijn aan kunstwerken van blijvende waarde. Wèl zijn alle groote kunstenaars tegelijk groote technici geweest en hebben zij er naar gestreefd in de techniek tot de hoogste volmaaktheid te geraken. Maar waren zij hierbij blijven staan, en hadden zij zich slechts daartoe beperkt, dan ware hun kunst een bloote Spielerei gebleven en zouden zij slechts kunststukken geen kunstwerken hebben voortgebracht. De techniek mag slechts middel, nooit doel der kunst zijn.

Daarom ook mag de uitvoering van het détail niet te hoog worden opgevoerd. Een Gerard Dou, van wien verhaald wordt dat hij meer dan drie