is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den indruk van een kunstwerk afbreuk doen en zal de illusie van waarheid eer schaden dan bevorderen.

Een goed voorbeeld hiervan geven ons de portretten. Oogenschijnlijk staan zij in waarheid verre achter bij photografieën. Maar inderdaad doet ons een goed portret iemands gelaatstrekken veel beter kennen dan de beste photografie. Want nog afgescheiden daarvan, dat de laatste gewoonlijk genomen wordt onder ongunstige omstandigheden , die zich weinig leenen om iemands individualiteit zich te laten openbaren, is het photografeeren door zijn passief-mechanische en onbewuste werkzaamheid behept met het nadeel van alle wisselende toevalligheden van het oogenhlik, die eigenlijk niets ter zake doen, met dezelfde getrouwheid vast te leggen. l)e schilder daarentegen weet het onbeteckenende en ondergeschikte te verwaarloozen ter wille van het kenmerkende, waar het op aankomt; en daardoor wordt het karakteristieke der persoonlijkheid veel duidelijker, en komt het essentieele veel meer uit. Zoodoende is de kunstenaar in staat de geestelijke uitdrukking van iemands gelaat veel nauwkeuriger te treffen en in veel geconcentreerder vorm vast te leggen. De indruk van levendigheid en het individueel cachet van den afgebeelden persoon blijven daardoor veel meer behouden;