is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is evenwel duidelijk dat, zal een dergelijk effect bereikt worden, de kunstenaar slechts die gevoelens moet willen wekken, welke hij zelf heeft ondervonden; niet gevoelens van anderen, die hemzelf vreemd zijn, en ten opzichte van welke hij slechts de rol zou vervullen van bemiddelenden tolk. Vandaar dat alle opgegeven kunst, omgaande buiten het zieleleven van den kunstenaar, een onding is en nimmer tot meesterwerken voeren kan. Vandaar ook dat, hoe raadzaam het ook zij bij de groote meesters ter schole te gaan, toch alle schoolsche naaperij en slaafsche navolging nimmer tot groote kunst kan leiden, daar slechts persoonlijk voelen, eigen levensopvatting en eigen wereldbeschouwing daartoe in staat zijn. Nabootsing van vaste modellen en opvolging van vaste regels zijn steeds teekenen geweest van kunstverval. Wèl mogen de geniale kunstscheppingen den leerling als ideaal voorbeeld ter navolging voor oogen staan, en kunnen deze eigen scheppingskracht bij hem opwekken en zijn arbeidsvermogen aanwakkeren; maar het geniale zelf blijft een aangeboren gave, een soort van inspiratie of ingeving, die niet gelijk een wetenschap valt aan te leeren, zelfs niet met de grootste inspanning en opoffering.

Vervolgens is het duidelijk, dat voor dit overdragen van gevoel de kunstenaar vóór alles waar