is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen. ') Worden daarom alle voorkomende situaties en zielsberoeringen uiteengerafeld, en worden alle gewaarwordingen zóó volledig beschreven, dat de lezer er niets uit zich zelf meer aan kan toevoegen en zich als aan een leiband voelt rondgevoerd, dan werkt de dichter eer vermoeiend dan opwekkend, en gaat de dichterlijke emotie ten onder in een nauwkeurigheid, die alle medewerking in den opbouw van de gewekte gevoelens buitensluit. Hoe meer de geest van den lezer of aanschouwer actief is van aanleg, hoe meer hij zich met zekere voorliefde zal voelen aangetrokken tot dat soort van kunstwerken, dat suggestief op hein werkt en hem speelruimte laat voor eigen geestesarbeid. Juist het niet volkomen afgewerkte zal hem in de gelegenheid stellen tot eene bijzondere genieting, daar hij dan als kan deelnemen aan de totstandkoming van het kunstwerk en als medearbeiden aan de voltooiing. Ook bij het speelgoed, dat men den kinderen verstrekt, wordt deze factor veel te dikwijls uit 't oog verloren. Ten onrechte denken velen hun de meeste vreugde te bereiden door een zeer schoon afgewerkt speelgoed. Maar hierdoor juist wordt eigen deelneming

1) Vandaar bijv. dat Vinet ergens schryft: «La Bruyère laisse seulement irop peu & faire & son lecteur; et cependant 1'un des plus grands plaisirs connne des plus grands profits de la lecture, c'est d'éveiller la pensée du lecteur, de lancer son esprit sur une voie oü il fasse par lui-même quelques pas.» (Moralistes du 16me et 17me siècles. Paris 1859, pag. 25G).