is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LACHEN EN HET KOMISCHE

I.

Lachen cn wecncn zijn iets typisch menschelijks. Wel zijn ook de hoogere dieren vatbaar voor aandoeningen van vreugde en verdriet, maar zij drukken die uit op andere wijze, hetzij door bizondere bewegingen, hetzij door eigenaardige geluiden. Zelfs waar, zooals bij sommigen onzer huisdieren, vreugde of smart soms duidelijk op 't gelaat valt af te lezen, staat toch de mimische expressie der gemoedsaandoeningen verre bij die van den mensch ten achter, 1) en tot een eigenlijk lachen of weenen komt het bij hen niet. Wel laten een Homerus en een Vergilius in hun zangen paarden tranen storten van verdriet, maar hierin is wel niet anders te zien dan een vlucht

1) Zelfs bjj de anthropomorphe apen, hoe bewegelijk ook van physionomie. zijn de gelaatsspieren, die dienen tol uitdrilkking van gemoedsaandoeningen, nog lang niet zoo gedifferentieerd als bij den mensch.