is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaat, daaromtrent valt het volgende op te merken. Het is bekend, hoe inzonderheid het vasomotorisch stelsel en de rythmus der ademhaling onder den invloed staan van gemoedsbewegingen; reeds Charles Bell (1806) wees op dit onderling verband. Zoo gaan ook de psychische aandoeningen, die het lachen opwekken, gepaard met somatische veranderingen in het centrale zenuwstelsel, waardoor ook de in het verlengde merg gelegen ademhalingscentra geprikkeld worden. Die prikkeling uit zich bovenal in eene versterkte samentrekking van het middenrif, ') en het gevolg daarvan is een gedwongen verhoogde uitademing, afgewisseld door haastige inademingen. Houdt daarom hevig lachen een tijd lang onafgebroken aan, dan wordt die overdreven spierbeweging en spanning in de borstkas pijnlijk en ontstaat er een behoefte aan lucht, 2) waardoor plotseling een diepe inademing intreedt, die veel overeenkomst vertoont met een snik. Ook daardoor kan hevig lachen zekere gelijkenis bieden met uitbarstingen van verdriet, te meer wanneer tevens de traanklieren vocht gaan afscheiden ten gevolge van retlectorische prikkeling en van een

1) Hierop wyst ook de uitdrukking: Tire i\ velltre déboutonné.»

2) Men denke aan de bekende uitdrukking: -Houd op, ik zou m(j ziek lachen.-