is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samentrekking der spieren rondom het oog. ')

De sterke inwerking van het lachen op de ademhaling doet al dadelijk het vermoeden rijzen, dat zij zekere biologisch-nuttige beteekenis heeft. Reeds Kant liet zich in dien zin uit, toen hij schreef: 2) «De daarbij plaatsgrijpende uitademing der lucht versterkt door de heilzame beweging van het middenrif het gevoel van levenskracht.» In plaats van zulk een vage en algemeene aanduiding zocht de Duitsche geneesheer Hecker het physiologisch nut van het lachen in een meer uitgewerkte theorie te ontwikkelen. Volgens hem is het psychisch proces dat ons doet lachen, te vergelijken bij een lichamelijke kitteling. In de omstandigheden die tot lachen aanleiding geven, zijn lust en onlustmomenten aanwezig, die elkander beurtelings afwisselen, op soortgelijke wijze als bij kitteling de huidzenuwen intermitteerend geprikkeld worden door zachte lichamelijke aanrakingen. Door die kitteling nu zou de bloedsdruk in de hersenen in negatieven zin gewijzigd worden; en om die voor het normaal verloop der levensfunctiën nadeelige stoornis op te heffen, zou door de verhoogde uitademing een veneuse stuwing en daarmede een bloedsdruk-

1) Op diezelfde wijze verklaart Darwin het huilen van het kind, dat volgens hem zou dienen om de nadeelen op te heffen van de congestieve bloedvulling der oogkas, veroorzaakt door het schreeuwen.

2) Antliropologie § 77.