is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Darwin. Laatstgenoemde wees o. a. op het internationaal karakter van de uitdrukking der gemoedsaandoeningen, d. i. op het feit dat deze bij de verschillende menschenrassen der aarde overal gemeenzame trekken vertoont. Uit het reeds zeer vroegtijdig in het leven optreden dier gemoedsuitdrukkingen blijkt dan ook genoegzaam, dat wij hier niet te doen hebben met zekere gedurende het leven aangeleerde coördinatiën, maar met iets zuiver instinktiefs. Het verband tusschen de psychische gemoedsaandoening en hare zichtbare lichamelijke uitdrukking is niet het gevolg van een bewust doel, maar van eene onwillekeurige associatie, die langzamerhand een blijvend karakter heeft aangenomen. Oorspronkelijk hebben de mimische uitdrukkingen zeer zeker een nuttige beteekenis gehad voor het levensbehoud van het individu en sloten zij zich aan bij zintuigelijke waarnemingen. Eerst later begonnen ook zuiver psychische voorstellingen en moreele aandoeningen, buiten onmiddellijke zintuigelijke waarneming om, die uitdrukkingen in 't leven te roepen, al ging daarmede de oorspronkelijke beteekenis dier laatsten grootendeels verloren. Ook Piderit kwam tot het resultaat, dat de mimische bewegingen als uitdrukking van gemoedsaandoeningen naar haren oorsprong betrekking hebben op denkbeeldige zintuigelijke