is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewaarwordingen. *) Zoo hoest ol kucht een verlegen mensch, als wilde hij een hindernis uit zijn ademhalingswegen verwijderen; zoo sluiten wij soms de oogen, wanneer wij iets afkeuren, als wilden wij daardoor hetgeen ons hindert niet zien. Evenzoo houden wij onze ademhaling in, wanneer wij sterk over iets nadenken, als om onze aandacht niet af te leiden door geruischen; en sissen wij ten teeken van minachting, als wilden wij iets onsmakelijks uitspuwen.

III.

Wat wij met den gemeenschappelijken naam «lachen» aanduiden, is toch ten opzichte van zijn fijnere nuanceering in verband met zijn psychische oorzaken uitermate uiteenloopend. Hoeveel soorten van lachen kunnen wij niet onderscheiden! Reeds met den glimlach is dit het geval. Wij kennen een glimlach van voldoening, tevredenheid en dankbaarheid; maar ook een, die de vertolking is van de hoogste minachting; terwijl weer die, welke voortspruit uit een goede verstandhouding tusschen twee personen , van een geheel ander karakter is. Evenzoo

Dit beginsel werd reeds min of meer aangegeven door Diderol, toen hij zeide dat de gebaren meest gelijkenissen waren.