is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillend, al naargelang van het oogenblik, d. i. naargelang dat de stemming, waarin het verkeert, er al dan niet bevorderlijk voor is en toe voorbeschikt. !) Een zich physiek welbehagelijk voelen, bijv. na een goed middagmaal, werkt hier zeer gunstig, evenals het verkeer onder bevriende menschen met wie men ongedwongen omgaat. Daarenboven is de oogcnblikkelijke toestand van den geest hier van veel gewicht. Zijn iemands gedachten geheel in beslag genomen en vervuld van andere dingen, dan zullen komische gezegden of toestanden weinig vat op hem hebben, terwijl hij bij andere gelegenheden zeer goedlachsch zijn kan. De gevoelstoon toch, die met waarnemingen of voorstellingen gepaard gaat, is in hooge mate afhankelijk van het momentaan aanwezig voorstellingscomplex. Past zich de nieuwe voorstelling of gedachtenreeks goed daarbij aan, dan zal zij zich gemakkelijk er mede verbinden; is zij daarentegen zeer afwijkend daarvan, dan zal zij veel moeielijker te midden van de reeds aanwezige voorstellingen en gedachten een plaats gaan innemen.

Zijn de gevoelstonen zeer sterk, dan kan het lachen gepaard gaan met allerlei andere uitingen

1) Zelfs worden er lachwekkende middelen gevonden, de zoogenaamde .exhilaranlia- als lachgas, opium en haschisch, die tot lachen praedisponeeren.