is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtig lachen; en dikwijls zien wij iets soortgelijks, wanneer iemand plotseling wordt overweldigd door een hevige smart, wanhoop of vertwijfeling. Zoo verhaalt Stanley Hall van een Amerikaansch grenswachter, die thuiskomende zijn vrouw en kinderen gescalpeerd vond door de Indianen en toen in lachen uitbarstend herhaalde malen uitriep: «van zoo iets geks heb ik nog nooit gehoord», om al maar doorlachend ten slotte aan een aderbreuk te sterven. ')

Waar wij hier te doen hebben met zeer bizondere omstandigheden, treedt in andere gevallen het ongemotiveerd lachen op als een gewoon en telkens wederkeerend verschijnsel, zooals bij hystericae, idioten en andere gedegenereerden en zenuwzieken. 2) Het herhaaldelijk lachen zonder eigenlijke lachwekkende oorzaak kan hier een teeken zijn van pathologische prikkelbaarheid en wankelmoedigheid en de voorbode vormen van ernstiger verschijnselen. Zoo wordt in vele psychiatrische gevallen het lachen tot een waardevol symptoom, indien het zich voordoet zonder eenige redelijke aanleiding van buiten, of als gevolg van hoogst onbeduidende gebeurtenissen, die een nor-

ij Amer. Journ. of Psychol. vol. IX, No. 1, afdruk pag. 7.

2) Het pathologisch lachen van zenuwzieken is volgens Ilaulin te wijten aan een irritatieve leasie en daardoor functioneeie overprikkeling van het lachcentrum, dat volgens hem gelegen is in de schors van den Thalamus.