is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de situatie overzien en zekere eigenaardige combinaties weten te ontdekken. Een geestigheid kan niet willekeurig en opzettelijk bedacht worden; zij wordt intuïtief geboren en zij duikt plotseling in den geest op, zonder dat men zich nauwkeurig rekenschap weet te geven van de wijze waarop zij geboren werd, en zonder dat die geboorte een bizondere inspanning kost. Geestige invallen komen niet op willekeurige oogenblikken, maar inzonderheid wanneer wij ons zorgeloos gevoelen en onder een glas opwekkend druivennat in een behagelijke omgeving gezellig samenzijn met geestverwanten en vrienden, met wie wij ons volkomen op ons gemak gevoelen en in wier bijzijn wij ons volkomen vrij kunnen uitspreken. Ook dan nog is een vereischte, dat wij levendig voor de stof geïnteresseerd zijn. Want evenmin als ooit iemand eenig spel goed zal spelen, indien hij het vervelend vindt, met zijn gedachten elders wijlt of de uitslag hem geen belangstelling inboezemt, evenmin zullen bij iemand, wiens gevoelsleven buiten het onderwerp omgaat, de voor de geboorte van een geestigheid benoodigde associaties tot stand komen, welke onverwachte betrekkingen blootleggen tusschen voorstellingen die anders zóó ver kunnen uiteenliggen, dat Jean Paul van de geestigheid sprak als van «der verkleidete