is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kenmerkende uitmaakt van zijn aesthetisch genot. Uit die overeenkomst met het spel volgt tevens dat men den inhoud eener geestigheid niet te veel au sérieux moet nemen: daarvoor is zij niet bedoeld, ook al kan er een ernstige waarheid aan ten grondslag liggen. Aangezien evenwel vele hoorders of lezers hieraan niet indachtig zijn, dient men in het gebruik en de aanwending van geestigheden groote voorzichtigheid in acht te nemen, wil men niet kwetsen of grieven en vermijden zich onbemind te maken. Want velen zijn niet recht vatbaar voor de waardeering van geestigheden. Menschen b. v. met een bizonder ernstig karakter, die alles zwaarwichtig beschouwen ot wier gedachten traag verloopen zullen weinig gevoel hebben voor de geestigheid van opmerkingen op welke zij niet zijn voorbereid vooral niet wanneer deze op henzelven betrekking hebben. Geestigheden kunnen dan ook zeer onschuldig, maar ook zeer scherp en grievend wezen; en de kitteling die zij geven wordt gevaarlijk, indien met den lach tevens pijn verwekt wordt. Geestigheid wordt wel geprezen, maar zij maakt dikwijls niet bemind, vooral niet wanneer zij te onpas of op onhandige wijze wordt aangebracht. «Gelijk een scheermes,» merkt Edward Young aardig op, «het best met zachte olie smedig wordt, zoo ontvangt ook de scherts hare grootste snedigheid