is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zachte beschaving: als zij kwetst, is dat een teeken dat zij stomp is, en wanneer scherts onvriendelijk wordt, houdt men den schertser voor een lomperd.»

Een geestigheid, vooral wanneer zij een persoonlijk karakter draagt, kan hoog worden opgenomen en een onuitwischharen indruk achterlaten, ook al was de bedoeling ervan geenszins vijandig; een spotternij, hoe onschuldig ook gemeend, is soms in staat vriendschap in vijandschap te doen verkeeren. Niets toch ergert iemand meer dan in een bespottelijk daglicht gesteld te worden. De persoon, die de stof levert voor een geestigheid en ten koste van wien anderen zich vroolijk maken, zal uit den aard der zaak zulk een geestigheid anders dan dezen beoordeelen en veel minder geneigd zijn tot lachen, aangezien hij persoonlijk bij de geestigheid betrokken is. Zelfs een waarlijk geestige en welverdiende opmerking, is toch voor hem die er het slachtoffer van is, verre van aangenaam; en weinig zal hij geneigd zijn aan de algemeene vreugde deel te nemen, ook al is dit veelal de wijste partij die hij kiezen kan. De persoon, ten wiens koste men zich vroolijk maakt, zal zelf zelden meelachen; en geestigheden, die hij wèl zou waardeeren indien zij op anderen betrekking hadden, zal hij, indien zij hem zeiven gelden, moeielijk naar waarde kunnen schatten.

8