is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doende dat wat haar ergernis opwekte en haar hart wondde, des te vinniger en doodelijker te treffen; zij zet een masker op om des te zekerder haar doel te bereiken. De humor daarentegen is veel zachtaardiger gestemd: zijn doel is niet te wonden, maar wonden te verzachten, en zijn lach en scherts zijn slechts oppervlakkig. Want de humorist vindt zijn stof veeleer ernstig dan belachelijk, en zijn bedoeling is geenszins in de eerste plaats de menschen te doen lachen en vroolijk te stemmen. Daarom kon de spiritueele Madme de Stael den humor noemen: «la gaieté sérieuse, qui ne tourne rien en plaisanterie, mais amuse sans le vouloir et fait rire sans avoir ri».

Slechts wie een diep gevoel heeft voor den ernst des levens, kan in waarheid humorist zijn. Nevens een hooge mate van intellect vordert de humor duidelijk uitgebeelde gemoedsaandoeningen , een diep meegevoel met het lot zijner medemenschen; en slechts als middel voor ernstiger doeleinden wordt daarbij gebruik gemaakt van lachwekkende effecten. Vloeit de geestigheid in de eerste plaats voort uit intellect, de humor vloeit bovenal voort uit het gemoedsleven. De zooveel rijker en veelzijdiger humor beweegt zich schommelend tusschen aandoeningen van lust en onlust; hij ziet niet slechts het komische in het ernstige,