is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is zekere pessimistische beschouwingswijze niet geheel vreemd. Want zij berust voor een deel op de schrille en pijnlijke tegenstelling tusschen de ideeën, die in 's menschen ziel wonen, en de platte werkelijkheid; op het conflict tusschen 's menschen hoogeren aanleg en de treurige en bedroevende, zooveel minder edele realiteit des levens, levens zijn wij daarbij aangeland midden in de metaphysica. Hooren wij Vischer's eigen woorden: ') «Der Humorist treibt immer Metaphysik. Wo der Naive ein Uebel als einzelnes verschmerzt, der Witzigeden Aerger los wird durch ein Witz, da denkt der Humorist weiter und sieht das allgemeine Elend und Uebel, dasz in Wahrheit nichts rein ist.» De smart van den humorist draagt dus volgens hem steeds een algemeen karakter; en zij ware als «wereldsmart» aan te duiden, indien dit woord niet door misbruik belachelijk geworden ware.

1) Fr. Th. Vischer. Aesthelik oder Wissenschaft des Schonen Leipzie 1846 I pag. 452. 1 6