is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tennis-ballen vliegen, die witte, wemelende sportmannen, die teêre lucht van April, die oude kerk van christelijk geloof, waar ik nu plechtig het uur van zessen uit hoor slaan, dit is te lief-intiem, te home-like om het vreemde Oosten te kunnen wezen ....

Achter mij hoor ik het trappel-draven van rijtuigen, die geruischloos voortglijden op gummi-banden over het asfalt van den rijweg, en overal, langs het grasveld, op den breeden boulevard, tusschen de boomen, zie ik de schitterende équipages gaan, als in 't Hyde-Park in Londen, als in 't Bois-deBoulogne in Parijs, waar 't groote, Europeesche wereldleven pralend voorbij trekt met gala van livereien en pracht van fortuin.

Maar als ik mij nu omwend en 't aandachtig aanzie, kom ik weer tot 't bewustzijn, dat ik in 't Oosten ben, en midden in 't oostersche leven sta. Daar, in die van lakvernis blinkende landauers, getrokken door hooge, statige Sydney- paarden, wier harnachement van goud en zilver schittert, zitten, lui in de blauwe zijde van gecapitonneerde kussens geleund, de dikke chineesche parvenu's, de logge geld-