is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hard klinken hun stemmen in de stilte van den nacht! — De groote Sikh-portier staat onbewegelijk voor den ingang, een reuzenfiguur in zijn gelig khaki-pak, een vuurroode, hooge tulband op zijn bronzen, baardig gezicht van donkeren prachtkerel in de tropen. — Er staan nog wat ricksha's voor de deur te wachten, de naakte koelies slaperig tegen 't wagentje geleund, arme, chineesche vrachtbeesten, beulend en zwoegend dag en nacht in den verschrikkelijken strijd om het leven. Daar rent er al een op mij af: «Ricksha sir? ricksha sir?», met zijn hoog, gutturaal geluid. En ik laat hem even verbazen met mijn chineesch antwoord, ruw uitgestooten, als in zijn land: « Khi lah! Khi lah! » ') inwendig lachend om zijn verrassing.

Nu nog éven, éven maar doorgeloopen, en ik sta in de groote stilte van de Esplanade bij avond, waar de eenzaamheid is, en de zee. Rustig en statig ligt het wijde grasveld daar voor mij, een koele, weldadige zeewind omwaait mijn warm hoofd en de wondere plechtigheid van den oosterschen nacht komt over

1) „Ga weg! ga weg!"