is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN FEEST IN DE PREANGER. «)

Aan Otto Knaap.

De „ sembah

Genadig is hij op een stoel gezeten, in 't midden der pendoppo van de kaboepaten, hij, de aartsvader, de regent, heilig door den ouden adel van zijn geslacht, verheerlijkt door de blinkende «bintang» van de geweldige Majesteit vèr over de zeeën, gehuldigd door de «toewans-besar» van alom op de bergen, die nu zijn afgedwaald, uit alle streken, mèt zich dragende geschenken van zilver en goud, om hèm hoogelijk te eeren, hèm, den Raden adipati, Ario Prawiro di Redja, den Vader van al dat volk dat daar ademloos toeziet,

I) Ter gelegenheid van 't jubileum van den regent van Tjiandjoer, waarop hij de ster (bintang) van den Nederlandschen Leeuw kreeg.