is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOELIES.

Als beesten hebben ze gezwoegd en gesjouwd, hun bruin-gele lichamen druipend van zweet, kreunend onder zware kisten en pakken, de arme koelie-beesten, met wangkangs ') uit China aangevoerd als ladingen vee, in Tandjong Pinang op een menschen-markt verkocht 2) aan wie het meeste bood, als ossen of schapen. — Het zijn maar koelies, 't zijn maar vuile, bruine werkdieren, waar makelaars in Singapore in handelen, koelies die opgesloten worden in Singapore in « koelie-depóts », zooals er rijst-depóts zijn en depots van paarden, het zijn maar koelies, die ge trapt

1) Chineesche zeilschepen.

2) In Riouw heb ik met eigen oogen gezien hoe koelies, uit China weg geronseld, openbaar voor 20 tot 36 dollars aan den meestbiedende werden verkocht onder toezicht van den kapitein-chinees.

10