is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verte, en altijd donkerder wordende schaduwen, met den hemel in 't Westen in rossen gloed van aangestoken branden in gambirtuinen, was als de inleiding tot de pracht van een oostersch sprookje.

Wat was alles stil en plechtig op zee! Achter in de sloep speelde een matroos op een «soeling» een droomerige, mineure melodie ....

Toen ik de pier opklom bij Penjingat dacht ik: « nu gaat het komen ....»

Nog een klein eind wandelen en wij stonden voor den ingang van het paleis. Een buigen, wat beleefdheidsfrasen tegen den ontvangenden sultan en een paar rijksgrooten, en ik sloeg de oogen op, pracht-verwachtend.

Welk een ontgoocheling!

Ik stond in een groote, ruime voorhal, een soort galerij, aan drie kanten open, waarin opeen was gehoopt al de affreuze luxe van modern Europeeschen wansmaak, zonder één schijntje van kunst. Het «furniture-department» van John Little en Robinson in Singa-

I) Inlandsche fluit.