is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neesch, maar voelde tóch wat hij bedoelde, hóórde het aan den zang van zijn stem. — Ik wist bijna niets van al de geleerdheid daarover, in boeken van professoren, maar voelde toch éven zeker wat het beteekende, als straks een sierlijke edelman naderde, en zijne spitse vingeren gebaarden de «sembah» tot een reverent eerbiedsvertoon van ziel, en zijn teêre profiel neigde naar het teêrder profiel toe van de prinses, en in dit heel eenvoudige, schijnbaar nietige gedoe van poppen rilde de verrukking op van het allerdiepste menschen-mysterie der Liefde.

Zoo heb ik ademloos zitten genieten van die kunst der ouden, in het zilveren maanlicht dat zegende door de stille palmen, en de dalang met zijn telkens veranderende stem, nü eens die van prinsen nabootsende, dan van prinsessen, nü van goden, dan van demonen , maar altijd vaag mineur, en het zangerig gekling-klang van de gamelan, nu en dan verbroken door een lang door-dreunende galming van de donker-bronzen gong, het deed mijn lang hier verdoofde ziel ont-