is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waken, als een die opziet uit den slaap, en hoort een stem van verre ....

Daar wds het dan weer, het Mooi, zonder welk het leven dood is en verdooving, en het riep, het riep mij met muziek en teêr beweeg van schaduw-fijn gebaren, in de reine maanlicht-sfeer van den nacht.

En in het aandachtig staren naar die goddelijke gebaren, onder de charme van die melancholieke muziek, met somtijds het wonder-geheimvolle gonzen van de gong, is het of de werkelijkheid wèg-wuift, als een gordijn dat voor een mysterie hing, de donkere gezichten der inlanders om mij heen vervagen, in 't zoet-vervloeiende maanlicht trilt óp een andere transcendente sfeer, een sfeer, waarin alle dingen vergeestelijkt zijn, en de vreemde poppen, met de schaduw-ijle profielen, bewegen daarin voorzichtig, voorzichtig als wondere, spiritueele wezens in een op 't uiterst gespannen extaze, schrijdend op den adem van een droom ....

Soekaboemi, Juni 1904.