is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Baron Von Krongeld laat het geheel aan Uwe Majesteit over, hoe en wanneer de schuld te vereffenen, maar op deze ééne onderdanige voorwaarde, dat de som ineens betaald worde. Baron Von Krongeld heeft namelijk op het oogenblik niet zulk een groote som beschikbaar. Hij heeft met waarlijk niet geringe moeite het bedrag verschaft op eene acceptatie, voorloopig voor een jaar, maar in de hoop dat hem prolongatie verleend zal worden.

Hier hield Raaben een gewilde pauze.

De koning zweeg, maar trachtte niet zijn ontevredenheid te verbergen. Maar hij herhaalde voor zichzelf hetgeen hij 's morgens gedacht had: Het één is een gevolg van het ander: wie A gezegd heeft, moet ook B zeggen. Hij streek zich over het voorhoofd en vroeg:

— En wat verlangt hij voor zichzelf, onze goede baron?

— Wat hij verlangt kan niet onbillijk genoemd worden, haastte Raaben zich te antwoorden en nam voorzichtig een folioblad uit zijn portefeuille en spreidde het op zijne knieën uit.

— De treurige tijding die ik Uwe Majesteit vanmorgen tot mijn diep leedwezen over moest brengen, heeft ook baron Von Krongeld pijnlijk getroffen. Hij was een goede kennis van den za . .. — hm! — van den afgestorvene — Raaben bedacht ineens dat het evangelie der Staatskerk het predicaat „zalig" niet toekent aan zelfmoordenaars. — De baron in zijn