is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij meent, dat een afschrikkend voorbeeld gegeven moet worden voor den geest van zelfkwelling en décadance, die zich in den laatsten tijd zoo onrustbarend heeft uitgebreid in onze maatschappij, zooveel te meer — zijne oogen zochten weer in het document — zooveel te meer, waar de veroordeelde tot den beteren stand behoort en bij de verhooren een zoo niet verstokt, dan toch hardnekkig stilzwijgen heeft bewaard, waar het zijn vroeger leven betreft en geen enkel van zijn motieven heeft willen verklaren, terwijl hij zich ermee verdedigde, dat slechts God zijn handelingen kon beoordeelen.

— Nu kunt u zelf zien! — zei de koning meteen onwil, die hij volstrekt niet beproefde te verbergen, en hij voegde erbij, terwijl zijn oogen zich ernstig op de half gesloten oogleden van den minister vestigden:

— Durft u over een anders leven en dood beschikken? — Raaben beschouwde 's konings zwakke lichte oogen met de scherpgerande pupillen — de diepe harde groeven in zijn wangen en den ingevallen mond, de door de snor bedekte bloedelooze lippen.

— Hij maakt het niet lang meer — dacht hij en zeide, terwijl hij wederom het hoofd boog:

— Ik weet het niet Uwe Majesteit, ik weet zoo niets van de zaak af; maar overigens — —

— Laat het tot van avond liggen — zeide de koning en gaf hem het document terug, terwijl hij met moeite uit den lagen leunstoel opstond.