De kroon

Dit object kan alleen worden bekeken in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek.



Voor meer informatie zie

Uitleg over toegangsbeperkingen