is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld-wijsheid achter vermoed, overdonderd als ze waren door de oppervlakkige nieuwheid en waarschijnlijkheid van zijn woorden . . . maar al spoedig hadden ze het holle, het weinig-degelijke er van gevoeld, en ten laatste was het bijna onuitstaanbaar geworden. Ze hadden hem dit wel eens voorzichtig te kennen gegeven, hem spottend „een mislukte Multatuli" noemend; maar hij had het niet gevoeld blijkbaar, was althans niets veranderd. En al sterker was hun weerzin tegen hem geworden: na eenige maanden zagen ze tegen zijn bezoeken op, als tegen een onaangename plicht, en werden hun de dagen .vergald door het zekere vooruitzicht van zijn komst . . .

Dikwijls was Leen in die dagen gewaarschuwd, werd het hem verwonderd gevraagd: „Ga je met Joost van der Laar om? Joost van dèr Laar?! . ." En er waren daarbij verhalen losgekomen !... Achteraf speet het hem genoeg. dat hij nooit naar die praatjes had willen luisteren; hij, evenals Nelly, had er nooit aan kunnen gelooven, . . . zij meenden Joost beter te kennen, dan ieder ander, wie ook . . . Maar zij waren te goed van vertrouwen geweest; later na Joost'a ziekte, en nü nog, bleek het, dat hij hen in veel dingen had voorgelogen, en dat er integendeel veel waars was in wat er van hem verteld werd.

Ten laatste waren zij zelf ook in die verhalen betrokken geworden ... Wat was er al niet gelasterd van een nadere betrekking tusschen Nelly en Joost!...