is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdt toch ook nooit rekenschap met de omstandigheden . . . Later misschien ... we zullen eens zien ... als het met de zaken wat beter gaat."

Zij gaf geen antwoord; maar onaangenaam strak gespannen was de stilte door haar fel-nijdig denken ... De geringste prikkeling, en ze zou losbarsten in een overweldigenden stroom van heftig verwijtende woorden. Doch Leen kende haar gepassioneerd karakter en zorgde alle aanstoot te vermijden.

. .. „Waar staat de lamp?" — vroeg hij zacht, — „dan zal ik 'm zelf wel halen . . . Blijf jij dan maar rustig zitten. . . Het is zoo gek, als hij straks hier binnen komt en het is dan nog donker" — verklaarde hij zijn aandringen.

„Maak je nou waarachtig nog complimenten tegenover die man !" — viel ze verbaasd uit. En:

... „Nee Leen ! laat maar ... ik zal zelf die lamp wel krijgen" — riep ze gebiedend naar de kamer- ensuite , waar hij al was gaan zoeken toen ze niet antwoordde. „Je kunt het toch niet."

Loom hief ze zich uit haar luie houding op met een zucht, vol onmachtigen tegenzin.

„Jij kunt het toch niet?" — bootste hij haar na, triomfantelijk met de lamp terugkomend, pogend haar in een betere stemming te brengen. „Dat laat ik me toch niet zeggen."

„Geef maar hier" — zei ze koel. „Anders breek je me de boel nog."

2