is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sullig om eens los te barsten...; zij moest in zijn plaats wezen!. ..: dat zou ook voor Joost beter zijn die moest behandeld worden als een schooljongen en standjes hebben .. .

Meestal wist deze zich echter spoedig weer te beheerschen, en bedaarde zijn opgewondenheid tot de vroegere gemaniereerdheid.

Langzamerhand raakten de heeren uitgepraat: het gesprek verflauwde.

,Joost, een grogje?" - stelde Leen na een korte stilte voor.

„Nou .. . ja, dat is goed" - nam de ander aan met wei-levende gematigdheid.

Nelly verroerde zich niet, strak gingen haar blikken neer op de krant, haar hoofd nog dieper voorover gebogen. Joost meende een kort, schamper schokken van haar schouders gemerkt te hebben, toen Leen opstond, om zelf de glazen en verdere benoodigdheden uit de kast te halen; maar hij was er niet zeker van .. .: schijnbaar merkte ze niets van wat er rondom haar gebeurde ... Het was hem ook niet mogelijk een gesprek met haar aan te vangen. En toch hoe dikwijls hadden ze niet vroeger vertrouwelijk zitten praten samen ... Er was iets veranderd: zij scheen zich willens en wetens van hem af te wenden, hun levens liepen voortaan uitéén. Nelly was de Nelly-van-vroeger met meer. . . Even voelde hij een drukkende melancholie daardoor; een triest gevoel van eindelooze