is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agent-in-sigaren! — schamperde het in hem op. Verheel je: bedelen bij je ouwe vrinden om 'n kistje van vijftig, of honderd , te koopen voor een rikspop, of een gulden of vijf, zes !.... „Toe kerel, neem nou 'n kistje van me".... Ze zouden 'm immers vragen , of hij dat geld cadeau wilde hebben !.... Hij bedankte er toch voor om uitgelachen te worden ...! Nee.... alles goed en wel, maar hij was nog geen kwajongen , die maar met zich sollen liet.... Och ... hij liét zich nu eigenlijk maar leven: hij kon het moeilijk weigeren, daarvoor had hij teveel verplichting aan Leen, en zou hij zijn hulp nog te veel noodig hebben... Onderwijl kon hij op z'n gemak uitkijken om z'n slag te slaan ...: je moest heel wat sigaren verkoopen, eer je er rijk van was; een speculatie ging gauwer ... Dan zou hij het Leen en Nelly dubbel en dwars teruggeven, wat ze hem hadden voorgeschoten . . .

Hè! als hij weer eens in ouwen-doen kwam! — verlekkerde hij zich in de mogelijkheid. Met éen stond zijn vroeger leven voor hem. Hij zag zich weer wonen in het groote buiten aan de Ouwen dijk, met de donkere oprij-laan; rechts aan den ingang de tuinierswoning en verder-op, links: het koetshuis. Tot de ruzie was hij er met zijn zuster gebleven; toen was het verkocht, en waren ze ieder apart op kamers gaan wonen. Maar... hij zou het dan terugkoopen en zooveel mogelijk weer inrichten als vroeger: hij de-