is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en uit zichzelf aangeboden bij 'm thuis middag-eten te laten halen.

Dat had vier maanden geduurd: van November tot Maart ....

Maar wie dacht, dat hij rust gehad had al dien tijd, die vergiste zich ...! Hij had wat afgepikerd! Er was geen uitkomst: hij moest geld hebben, en hij had het niet, kreeg het niet ... En zonder geld kwam hij z'n bed niét uit. .. Waar was het einde . . . ? Gevloekt en getierd en gejankt had hij — gejankt als 'n kind daar alleen op z'n slaapkamer .... Nièmands zenuwen waren tegen zoo'n leven bestand; dat was sloopender dan het liederlijkste leven. Hij ook was, om zoo te zeggen, ondergegaan ten laatste .. .: hij had niet meer kunnen denken, had nergens meer lust toe gevoeld. Mat en lam had hij stil gelegen dagen achtereen , machteloos onder den druk der bezwaren, die hem al talrijker en al verschrikkelijker voorkwamen.

En misschien lag hij nu nog wel zoo, als Leen niet op 'n morgen bij 'm gekomen was, en 'm ronduit gevraagd had, of hij van plan was die vertooning nog langer te laten duren ? ... Stom-van-schrik had hij eerst geen antwoord kunnen geven. Maar verontwaardigd had Leen verdei- uitgevaren : dat hij er alles van afwist, en dat hij niet van plan was hem in het oneindige te onderhouden . ., Het was nou wel geweest. En hij wilde weten hoeveel schuld er nu eigenlijk was . ..