is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beden : of Henny gauw beter mocht worden, want het werd nu juist mooi weer om met 'm te gaan wandelen Snoezig was het: de donkere bruine krullen

over d'r gebogen kopje... geknield in d'r nachtjapon, waar alleen d'r bloote voetjes onderuit kwamen ...; Net een engeltje"

Leen brom-lachte even zacht, verteederd ook.

„Ja" — mijmerde Joost: „Zus is een fijn kindje, voelt fijn Die zal nog heel wat verdriet in d'r leven hebben, eer ze de wereld goed kent."

Hij deed het misschien onwillekeurig, maar wat hoefde hij dat nou weer te zeggen! — flitste het nijdig door Nelly's hoofd. Met een ruk had hij door zijn akelige voorspelling haar blij-dankbare stemming verstoord. Moest die vent haar dan altijd onaangenaam zijn?

Ze trachtte hem te vergeten, weg te droomen in den aan-dikkenden schemer van het vertrek; maar de gedachte aan Joost's sombere woorden bleef als een hekel in haar brein hangen, waardoor haar weerzin tegen hem nog groeide.

Ze wilde, dat hij nu maar wegging, en ze verwachtte het ook elk oogenblik, hoorde al de tra-

ditioneele woorden, waarmee hij zou op-staan

Hij was nu den heelen middag geweest, was blijven eten,... gisteren avond had ze hem genoten ...: het was nou al weer meer dan wèl geweest Hij moest