is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rige — twist-stoker, de oorzaak van veel onaangenaams in het verleden en de toekomst. Ook deze twist weer, waarin zij zich de zwakkere, de minderwaardige voelde, was om hem.

Déze gedachte sterkte haar weerstand... Au fond had zij tóch gelijk. Leen mocht dan edelmoedig handelen ... zij had het bij het rechte eind.

In de kamer ernaast klonk een blaf kuch van Henny...: kort, diep wangeluidje, zwak maar beangstend: verklanking der vernielende ziekte. Het klonk Nelly als een smartelijke kreet om hulp in de ooren. En — verteederd door de gedachte aan haar lijdend kind — voelde ze zich vóór alles moeder, was ze zich op eens weer heel sterk bewust — wat ze een oogenblik vergeten scheen — dat ze tegen Joost optrad voor haar kinderen.

„Ik weet niet, wat jij dacht" — antwoordde ze bitter, schor-gedempt in haar woede sprekend, „maar je moest een beetje meer bedenken, dat je vrouw en

kinderen hebt, waarvoor je te zorgen hebt Dat

die vóór alles gaan .... Daar ben je verantwoordelijk voor!... Dat is je plicht!...

„Ik weet heel goed, hoe ver die plicht gaat "

De kinderen komen niks te kort" — verdedigde Leen zich kalm.

Zij wond zich hoe langer hoe meer op: „Hij heeft je al duizenden gekost!" — voer ze uit, als had ze hem niet gehoord. „Al duizenden!... En hij zal je