is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog meer, nog véél meer kosten, als je niet oppast... Hij zal van je vriendschap genieten tot je 'm niet meer geeft, niet meer kunt geven, en dan zal hij je laten loopen, het weer probeeren bij 'n ander, en over jou spreken, zooals hij het nu over zijn vroegere vrienden doet. ...Het is een patser! het is een gemeene oplichter! een lammeling !..

„Nelly Nelly — vermaande Leen zachtzinnig. „Weet toch, wat je zegt, kindje."

„Ik weet heel goed, wat ik zeg!" - tierde ze op nieuw. „En dat baantje !... Dat baantje? Daar komt niks van terecht, niks, niks! Dat kan Joost niet, dat wil hij ook niet.... Hij laat je maar praten, merk je dat dan niet?..."

Leen bleef zwijgen.

„Daar komt niks van, dan 'n boel ellende!" - raasde zij na.

„We zullen zien" — zei Leen vol vertrouwen, maar zijn stem klonk in weerwil van zichzelf toch droevig. Doch met de kalme koppigheid, die zich soms wonderlijk in hem openbaarde, vervolgde hij: „In ieder geval, ik zal 't met 'm probeeren, zoover, als ik denk, dat ik gaan kan."

„En ik dank er voor, om 'm al dien tijd bij me over den vloer te hebben!" — kreet ze uit, alle behoedzaamheid varen latend, ternauwernood haar tranen bedwingend.

„Dat zal je wèl" — zei hij met kracht. „We zijn nu zoover gegaan, en nu zullen we ook volhouden