is toegevoegd aan uw favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men speculaties gedacht. Hij was geschrokken, en om zich te herstellen, herhaalde hij nog eens: „O, voor de sigaren?... Nee, nog niet veel...: ik ben bij Jorissen geweest, maar die was niet thuis, en Martens... — daar was ik ook — die had juist gekocht."

„En verder?" ...

„Wat verder?"

„Bij wie ben je nog meer geweest?"

„Anders nog bij geen mcnsch" — zei Joost argeloos. „Ik had nou morgen eens bij Tulners aan willen gaan; maar ik heb me bedacht: die kan ik 's Woensdags altijd in „het Zuid" vinden."

„Ja maar Joost" — brak Leen plotseling ontevreden los — „dat gaat zoo niet! Je moet er meer werk van maken."

Joost zweeg even, verslagen. Maar toen antwoordde hij licht-verontwaardigd:

„Méér werk ? ... Nou, God ja kerel, gcèd .... Maar ik ken de mérken nauwelijks. Dat mot je niet vergeten. Stel je nou eens in mijn plaats: dat je bij de menschen komt, en dat je gevraagd wordt: „Welke merken verkoop je al zoo?"... Dan sta je met je mond vol tanden, dan ben je immers zóo het vertrouwen kwijt.... Je moet toch een beetje beslagen ten ijs komen, zou ik zeggen!"

„Ja wel, best" — wierp Leen driftig tegen, „maar daar heb je nou meer dan twéé wéken den tijd voor