is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldus verbloemend uit vrees, dat zij anders de gelegenheid zou waarnemen opnieuw tegen Joost uit te varen.

Maar tot zijn verwondering ging zij niet op het onderwerp door, al had ze ook blijkbaar den toestand wel doorzien.

„O ja ... Joost is vanmorgen weer eens hier geweest voor de verandering" — zei ze er bot op, plots veel opgewekter.

„Joost?"...

„Ja. Yin je dat zoo vreemd ?" — vroeg ze, en vroolijk verhaalde ze verder: „Nee, en nou moet je hooren f... Hij is toch een type. Hij kwam met een pakjo in een krant binnen. Ik dacht: wat zullen we nou hebben?... En je raadt nooit, wat er uit kwam"

... „Nou , wat dan ?" — vroeg Leen lichtelijk in spanning.

„Een wèkker!... Je weet wel, dat Henny zich verleden jaar eens zoo dol geamuzeerd heeft met een tafelbel ?" ... Dat had Joost onthouden. En nou — dacht-ie — zou Henny wel plezier in die wekker hebben .... Het was 'n mooie: zeker nog éen uit zijn goeie dagen."

... „En zeker wel een uur achtereen heeft hij met het kind zitten spelen" — vervolgde ze, toen Leen bleef zwijgen. — „Het was een hèlsch leven, dat begrijp je; elk oogenblik moest de wekker afloopen

Dat het ding niet kapot is gegaan ! O, maar het

was vermakelijk, je hadt het moeten zien" — jubelde