is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nou ja, dat weet ik nou wel" — onderbrak ze hem scherp.

Leen van zijn stuk gebracht, moest even zijn herinneringen ordenen, vertelde toen ongeregeld verder:

„... Nou, en ik heb hem ongemakkelijk de waarheid gezegd, dat verzeker ik je Ik heb 'm gezegd, dat het niet alleen "een ploertige manier van doen was: maar te leven van een ander zijn geld en terwij! zelf te luilakken dag in dag uit; maar dat ik het verdomd ignobel vond, dat hij mij nog aldoor

bleef voorliegen — „Hij had me niet belogen." —

Maar toen ik 'm de feiten voorlegde, moest hij toch

bekennen En toen heeft-ie zitten snikken, als

'n kind, Nelly.... Hij kon dat werk niet volhouden,

het vermoordde hem Alles wou hij aanpakken,

maar dat niet!... En, of ik dat nou niet begrijpen wou? ... Of ik dan al net was, als al die anderen?... Verhalen heeft-ie me gedaan!... van menschen, die hem van-alles gingen verwijten, als hij kwam om wat te verkoopen; anderen, die hem aan de deur

met 'n praatje afscheepten En dan, juist bij

die lui, die vroeger het intiemst met 'm waren

Het is dan ook wel hard hè, voor iemand, die het vroeger zoo goed gehad heeft?" — eindigde hij weekhartig.

Hij zweeg even, keek haar vragend aan, als wachtte hij haar oordeel.

Maar zij zei niets. Al dien tijd had ze met groote,

8