is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En op ouwejaarsnacht....

Niet zonder vernietiging gingen zulke hevige momenten door je leven.

Zij-zelf had zich toen nogal goed kunnen houden: het was of zij de ergste smart al geleden had; zij wist immers vooruit, dat het zoo afloopen zou .... Maar Leen .... Leen was kapot geweest, gebroken onder het on-machtige geweld van zijn verdriet; en natuurlijk was zijn moedeloosheid zwaar op haar teruggevallen.

Ook later was haar verdriet nooit tot een uitbarsting gekomen. Alleen aan tafel, als ze dacht hoe vroeger rechts naast haar het tengere kereltje zat met zijn zachte blonde krullen en groote, teer-blauwe oogen, .. . zijn kwijnend-fijn stemmetje, dat allerlei wonderlijke vragen deed, dan schoot haar gemoed soms plotseling vol bij het weten dat dit lief-zwakke leven vernietigd was, wreed van haar weggenomen voor altijd. Een dikke smart welde dan langzaam naar boven, maar het was of een kwade macht haar de keel toekneep: nooit was haar verdriet verluchtend uitgebroken.

En terwijl waren de zaken ook hoe langer hoe slechter gegaan. De rente van het kapitaaltje, dat zij bezaten, was niet voldoende voor het huishouden, nog minder na de ongelukkige speculaties in petroleum, waardoor het sterk geslonken was .... Nu moesten ze in een kleiner huis gaan wonen.

. .. Yan Joost had zij weinig meer gemerkt. Hoe-