is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENSLAG.

Na het eten — nog een groot „vrij-uurtje" te genieten hebbend — stopte hij z'n pijp, schoof een tweeden stoel onder zijn beenen, die hij behagelijk, loom kruiste, en sufte weg onder het werktuigelijk, smakelijk uitspuwen der groen-blauwe rook-wolkjes. Zijn moeder had haar stoel ook af-geschoven, en — met een bedaard, oude-vrouwelijk gebaar de armen vóór het lijf samenvouwend — was ze aan het praten gegaan, bijna onafgebroken, met haar zeurig teer stemmetje een stil, al-oud verdriet uitklagend .. .: herinneringen van een vroeger, beter leven. Nu en dan zei hij er even een paar troostende, of tegensprekende woorden tusschen: zwaar, goedig geluid, dat onverschillig soms klonk door grofte.

Ten laatste scheen zij uitgepraat. Het werd stil, dommelig-stil in het hel-verlichte keukentje: gezellige kleine ruimte, vriendelijk met de smetlooze, wit-gekalkte muren, en het geel- en grijsblauw-glanzend koper en blik kook-gerei. Het eentonig-zeurend zingen van een ketel op het fornuis, en het dorre, waakzame