is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ja ... als ze er verder over nadacht, zag ze ook wel het nuttelooze van alle gepraat in, omdat hij voor ander werk toch totaal ongeschikt geworden was.

Maar toch 't was hard - meende zij — 't was

heel hard, het leven viel er haar zwaarder door, het woog haar als 'n last, die haar voortdurend moe

maakte, en waarvan zij niets meer genoot Ze

had er geen plezier meer in, ze kun er geen plezier meer in vinden — hoe ze zich ook plaagde door te bedenken, dat dit slécht was van haar, heel slecht

en ondankbaar tegenover haar kind

Zoo tobde ze voort onder het bijna-instinktief, huishoudelijk werk.

Toen de omwasch was afgeloopen, borg ze al het eet-raad netjes op in de keuken-kast, en zette zich dan voor den verderen avond weer aan tafel met een stapel blauw linnen werkpakken van Gerard, die nog verstèld moesten.

Langzaam wandelde Gerard de Roze-straat uit, naar de Stieltjes-straat, waar zijn boot: de „Nikolaas altijd gemeerd lag. Regelmatig puffend aan zijn stompje pijp, stapte hij — zeker van zijn tijd — bedaard voort. Hij liep opvallend kreupel, hevig waggelend met zijn bovenlijf heen en weer, telkens néerschokkend op het rechter been, dat ongeveer een hand-breed korter was dan het andere.