is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat was gemeen, dat had-ie niet verdiend!... Daarvoor werkte hij zich nou elke reis beroerd I... Maar hij verdomde het toch langer! De volgende reis moest hij opslag hebben, of hij vroeg z'n ontslag. Plaatsen genoeg te krijgen nog: ze zaten overal verlegen om

machinisten Dan ging:ie metéen op de gröote

vaart, daar had ie toch allang plan op gehad eigenlijk ...: daar werdt je ten minste minder afgejakkerd, en beter betaald.

Nijdig pufte hij aan zijn pijp met lange, krachtige halen. Telkens herhaalden zich zijn gedachten, ontevreden rondwarend in de kleine, onrechtvaardige scheepswereld, waarin hij leefde.

Plotseling werd hij opgeschrikt door iemand, die hem dicht voorbij jachtte: een korten, breedgeschouderden kerel, het gezicht rond vol-rood, de stevige beenen in de knieën sterk naar buiten gekromd.

„De-n Ouwe is weer niks te spreken van avond!" riep hij opgewonden. — „Blijf 'm maar uit zijn vaarwater !"

„Zoo? Wat dan?" — informeerde Gerard.

„Weet ik het!... Zeker weer mot gehad op kantoor." — Maar hij scheen haast te hebben, was alweer verder.

Gerard zonk weer terug in zijn gesoes... Dat „Jaappie" zijn borrel dronk, daar had-ie niks van te zeggen, dat ging hèm niet an... dat deed-ie zélf ook op z'n tijd, maar hij wist z'n maat: hij was altijd goed op z'n

11*